Graphic: Teacher involvement

Graphic: Teacher involvement